Winterretraite

De Kracht van Stilte

In stilte zijn
In deze retraite word je uitgenodigd letterlijk in stilte te zijn. Een reis naar binnen met de volledige aandacht op dat wat van binnen beweegt en bewogen wordt. Een mogelijkheid om de aandacht te verschuiven van het dagelijks bewustzijn naar het waarnemend bewustzijn of de getuige.

Bevrijding van gebondenheid
We hebben als mens de mogelijkheid gekregen ons bewust te worden van het feit dat we ‘geest’ zijn. We kunnen, als we precies en rustig kijken, zien dat alles wat in de geest verschijnt niet is wat we als geest zijn. Dat betekent dat we ons kunnen bevrijden uit de gevangenis van onze gebondenheid aan identificaties. We kunnen ten volle beseffen dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Er bestaat een mogelijkheid om tot rust te komen voorbij de overwegingen van ons denken!

Zelfonderzoek en oefening
We gebruiken verschillende vormen om tot dit genoemde besef te komen.
Stil zijn: we nodigen je uit om alleen te spreken als het nodig is.
We mediteren verschillende malen per dag op vaste tijdstippen, te beginnen voor het ontbijt. Vervolgens twee maal zowel gedurende het ochtend- als het middagprogramma.
De grote vraag ‘Wie ben ik?’, kan zich via verschillende contemplatie-vormen verdiepen. Dit doe je alleen als ook in tweetallen.
In teachings word je uitgenodigd om een perspectief op wie je als ‘geest’ bent te nemen . Het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik’, is uiteindelijk geen ervaring, maar een inzien en een weten.
Verder biedt ‘dwalen’ op het landgoed ook gelegenheid om tot verdieping te komen.
Mantra-zingen gebruiken we om te beseffen wie we als mens in potentie zijn.
Je zelfonderzoek kan zich verdiepen door met één van de leraren een gesprek te hebben. Iedereen wordt daarom uitgenodigd tot ‘Onder vier ogen Zijn’ met één van de leraren.

Dagindeling
  7.00 Lichaamswerk en Meditatie.
8.00 Ontbijt
9.00 DagOpening
9.45 Werken in Flow
10.30 Ochtendprogramma
12.30 Lunch
14.30 Middagprogramma
18.00 Diner
19.00 Avondprogramma met Mantra-zingen

De Winterretraite wordt geleid door Marijke Heetveld, Mauk Pieper, en Pauline Botden, de leraren van de Venwoude Sangha.
Zij geven de retraite vorm in nauwe samenwerking met de enkele zeer ervaren spelers op het pad van Individualiteit in Verbondenheid, die dezelfde ‘call’ in zich ervaren als de drie leraren.

We verblijven op het prachtige en stille Landgoed Venwoude in de bossen bij Lage Vuursche, waar de verstilling van de natuur in de winterperiode en de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw de kracht van stilte zullen versterken.

De eerstvolgende Winterretraite is in 2019.

Voor meer informatie over de Venwoude Sangha kijk hier.