Integraal Leven

Integraal Leven is een residentieel programma waarbij je voor minimaal een jaar op Venwoude komt wonen, in de Villa. Een doorlopend programma, waarin elke drie maanden ingestapt kan worden. In dit jaar oefen je samen met anderen om het pad van Individualiteit in Verbondenheid daadwerkelijk dag in, dag uit in praktijk te brengen. Hiervoor ga je een nauwe verbintenis aan met een groep gelijkgestemden en leer je hoe je in die bedding steeds meer uit de verf kunt komen als uniek individu, vanuit je essentie voorbij je ego.  

Commitment
Aangezien dit programma een flink commitment vergt, zowel van jouw als van onze kant, vinden we het belangrijk dat je al wat ervaring hebt opgedaan met onze visie en werkwijze. Vóór aanvang van je residentiële jaar vragen we daarom van je dat je in elk geval de trainingen de Opening en het Fundament hebt afgerond. 

Je legt jezelf vast voor een periode van in principe minimaal een jaar, dat je desgewenst nog met maximaal een jaar kunt verlengen. Daarna is verlenging alleen mogelijk in overleg met de begeleiding. 

Samen op wereldreis
De tijd van je residentiële programma kun je beschouwen als een wereldreis. Op deze reis ga je nieuwe horizonnen verkennen en vele nieuwe ervaringen opdoen, binnen een geheel andere context dan je gewend bent. Je focus ligt telkens op je volgende stappen op jouw pad van ontwikkeling, die je steeds in verbinding brengt en afstemt met de mensen met wie je deze reis onderneemt. Voor de periode dat je in dit programma leeft, vormen deze mensen je ‘gekozen familie’ en draag je een bepaalde zorg en verantwoording voor je eigen en elkaars welzijn en ontplooiing. 

Leven voorbij ego
Tijdens jouw jaar van Integraal Leven nodigen we je steeds uit om te oefenen in ‘leven voorbij ego’. Dat is een grondhouding waarbij je je persoonlijke ontwikkeling en alles wat in je leven speelt, in verbinding brengt met de mensen met wie je dit pad bewandelt. Dat betekent dat je afstand doet van de exclusiviteit van een leven dat alleen van en voor jou is, aangestuurd door je ego of individualistische zelf.  

Leven vanuit Verbondenheid voorbij ego houdt in dat je ernaar streeft om voorbij je (automatische) gehechtheid aan je afgescheiden zelf te komen. Het is een pad van groei en zelfrealisatie voorbij je egocentrische individualiteit. Met als doel om als mens te groeien en de kwaliteit van je mens-zijn te verdiepen, ten behoeve van jezelf, de ander en de wereld. Zodat je iemand mag worden die zijn pijn en verlangens kent, zijn afweermechanismes heeft doorzien en in een meer volwassen relatie tot het leven staat. 

Leerplan Integraal Leven
Gedurende je residentieel jaar neem je je bewuste ontwikkeling op integrale wijze ter hand, dat wil zeggen langs verschillende ontwikkelingslijnen: fysiek, emotioneel, relationeel, ethisch, mentaal en spiritueel.  

Je fysieke gezondheid
Je neemt verantwoording voor de gezondheid en conditie van je lichaam. Je eet gezond, zorgt voor voldoende lichaamsbeweging en streeft naar een passend gewicht. Je kent de zwakke punten van je systeem en besteedt daar zo mogelijk extra aandacht aan. 

Je emotionele en relationele ontwikkeling
Je hebt ervoor gekozen om je persoonlijke ontwikkeling een periode in nauwe betrokkenheid bij andere mensen te doen. Dat betekent dat je je opnieuw bewust zult worden van je relationele conditionering. Onbewust en automatisch zul je je ervaringen met onder meer je ouders en eventuele broers en zussen gaan projecteren op de leden van je tijdelijke ‘gekozen familie’. De oude patronen die daarbij omhoog komen neem je dankbaar onder de loep als evenzovele mogelijkheden om je te ontwikkelen. Ook je aanvaringen met anderen neem je als aanleiding tot zelfonderzoek. 

Je ethische ontwikkeling
Je bent je ervan bewust dat er in alle domeinen van je leven kwesties spelen die ook een ethische component hebben. Je houdt je aan de waarden en normen van je eigen ethische kader en blijft daaraan werken. Je bent bereid om daarin steeds bewuster en verantwoordelijker te opereren. 

Je mentale ontwikkeling
Je streeft naar een heldere visie op je leven. Je onderzoekt je ondermijnende meningen en overtuigingen over jezelf, de ander en de wereld. Je neemt ook verantwoordelijkheid om steeds vanuit het hoogst mogelijke perspectief te kijken naar alle terreinen en gebeurtenissen in je leven. 

Je spirituele intelligentie
Je committeert jezelf aan je spirituele ontwikkeling. Je volgt daarbij de ethiek van je hart, een ethiek die ontstaat vanuit regelmatig contact met wat voor jou het Hogere is. Als ‘spiertraining’ voor je spirituele ontwikkeling draag je steeds de volgende vragen met je mee: ‘Wat is wezenlijk?’, ‘Wat is echt belangrijk?’ en ‘Wat is waar voor mij?’ Zo ontdek je vanuit je eigen ervaring de hoogste prioriteiten van waaruit je je leven vorm wilt geven. 

Ook creëer je voor jezelf mogelijkheden om directe spirituele ervaringen op te doen door zo veel mogelijk deel te nemen aan vormen van spirituele beoefening zoals lichaamsgerichte oefeningen (qi gong), meditatie, Werken in Flow, studie, ademwerk en activiteiten van de Venwoude Sangha. 

Begeleiding en intakeprocedure
De begeleiding van Integraal Leven ligt in handen van Pauline Botden en Mauk Pieper. Beiden hebben bijna 30 jaar ervaring met het samenleven in een groep gelijkgestemden met de bewuste intentie om Individualiteit in Verbondenheid te leven.

Heb je interesse? Vraag dan een vrijblijvend eerste intakegesprek aan met Pauline Botden of Mauk Pieper via een mailtje naar pauline@venwoude.nl of mauk@venwoude.nl 

De volledige intakeprocedure bestaat uit 2 gesprekken en een persoonlijke kennismaking. 

Praktisch
Kosten: Het basisbedrag is € 1250 per maand inclusief eten en andere faciliteiten op Venwoude. Er is een staffel voor mensen met hogere inkomens.

Naar boven