Het Pad

Van oudsher wordt in vele wijsheidstradities gesproken over ‘het Pad’ van spirituele bewustwording en ontwikkeling. Op jouw eigen pad van bewustwording kun je je laten ondersteunen door de diverse activiteiten die de Venwoude Sangha faciliteert: de dagOpening, de Zondagavonden, de Sangha-dagen, de Venwoude Zomerretraite en de Winterretraite. 

In de Venwoude Sangha maak je kennis met geavanceerde inzichten op het vlak van persoonlijke en transpersoonlijke bewustzijnsontwikkeling. Ook krijg je door de facilitators verschillende vormen van zelfonderzoek en spirituele beoefening aangereikt. Zo verwerf je vanuit eigen innerlijke ervaring een steeds dieper inzicht in alle aspecten van je mens-zijn. Je gaat je her-inneren wie je in essentie bent en ontdekt gaandeweg hoe je van hieruit anderen tegemoet kunt treden en je leven op authentieke wijze gestalte kunt geven.

Participeren
De meest laagdrempelige en vrijblijvende manier om kennis te maken met de Venwoude Sangha is het bijwonen van de dagelijkse dagOpening op Venwoude. Je kunt ons wat beter leren kennen op een van onze tweewekelijkse Zondagavonden (graag even aanmelden via een mailtje). Een intensievere manier is door deel te nemen aan onze jaarlijkse Zomer- en/of Winterretraite. 

Hieronder lees je meer over de diverse mogelijkheden.

DagOpening

Op Venwoude komen bewoners en gasten dagelijks samen voor de dagOpening in de Piramide. Een gelegenheid om iets dat in je dagelijks leven speelt, in te brengen om er samen naar te kijken. Zo wordt het thema voor alle aanwezigen in een ruimer perspectief geplaatst. De uitwerking van dit moment van bezinning blijft vaak door de hele dag heen voelbaar.
Lees meer

Zondagavonden

In de Venwoude Sangha bewandelen we samen ons pad van bewustwording onder het motto ‘Individualiteit in Verbondenheid’. In de Sangha hebben we de bewuste intentie om elkaar op dit pad te steunen en te spiegelen. In het contact met de ander ontmoeten we onszelf en leren we onszelf kennen. Tweemaal per maand komen we bij elkaar voor inspiratie, zelfonderzoek en uitwisseling binnen een integrale context.
Lees meer

Sangha-dagen

Op de maandelijkse Sangha dagen zullen verschillende aspecten binnen de integrale spiritualiteit op het Pad van Individualiteit in Verbondenheid belicht worden.
Naast de Dharma zul je uitgenodigd worden tot zelfonderzoek en oefening en zal er ruim gelegenheid zijn voor verdiepende gesprekken over de spirituele dimensie van ons leven.
Lees meer

Zomerretraite

De Venwoude Zomerretraite: een volle week in de bossen bij Lage Vuursche met diepgaande teachings en een hartverwarmend samenzijn met medereizigers op jouw pad van bewustwording. Ons prachtige landgoed biedt je een scala aan mogelijkheden om je te bezinnen, te ontspannen, op te laden en te genieten. Voor iedereen die graag met bewustwording bezig is.
Lees verder

Winterretraite

In de Venwoude Winterretraite word je uitgenodigd letterlijk in stilte te zijn. Een reis naar binnen met de volledige aandacht op dat wat van binnen beweegt en bewogen wordt. Een mogelijkheid om de aandacht te verschuiven van het dagelijks bewustzijn naar het waarnemend bewustzijn of de getuige.
Lees verder