Sangha Integrale Spiritualiteit

De Venwoude Sangha: een spiritueel thuis

 

De Sangha zit op dit moment in een overgangsfase. Zichtbaar aan de twee namen die we hierboven gebruiken.

De activiteiten van de Sangha zijn ook in revisie.
Zo wordt de DagOpening, vanaf heden gefaciliteerd door de Levensschool. Dat betekent dat er DagOpeningen zijn op alle dagen dat de Levensschool een trainingsdag heeft op Centrum Venwoude.
Zie hier de agenda.
De DagOpening kun je ook altijd per mail ontvangen.

Voor eventuele vragen kun je altijd mailen naar sangha@venwoude.nl

Of bellen met Pauline Botden: 06 – 4744 6676

 

De Venwoude Sangha wil een spiritueel thuis zijn voor moderne zoekers en vinders. Een kring waar je je gekend weet voorbij je vallen en opstaan, in voor- en tegenspoed. Een bedding waarin we ons motto ‘Individualiteit in Verbondenheid’ leven, zowel ‘live’ als virtueel. Een plek waar we samen zelfonderzoek en integrale spiritualiteit beoefenen om steeds meer vanuit onze authentieke essentie te kunnen leven.

Dit alles vanuit het besef dat elk mens, voorbij alles wat daarmee in tegenspraak lijkt, in wezen reeds heel en compleet is en dus op elk moment een bron van heel-wording kan zijn voor zichzelf, de ander en de wereld. De visie van de Venwoude Sangha luidt: “Ik ben de bron van heel-wording in de wereld.”

Wat is een sangha?
De boeddhistische term ‘sangha’ verwijst naar een gemeenschap van beoefenaars. Tegenwoordig wordt het woord ook gebruikt voor groepen die regelmatig samenkomen om zich te wijden aan zelfonderzoek en moderne spiritualiteit. Onze Sangha bestaat uit een gemêleerd gezelschap van mensen die elkaar al langer steunen en spiegelen op hun pad van bewustwording en mensen die net hun eerste stappen op dit pad zetten. Wat hen bindt, wordt verwoord in onze missie: “In de Venwoude Sangha committeren mensen zich aan transformatie van mens-zijn op het pad van Individualiteit in Verbondenheid.”

Het Pad
Ter ondersteuning van je pad van bewustwording biedt de Venwoude Sangha diverse activiteiten aan: de dagelijkse dagOpening, de tweewekelijkse Zondagavonden, de maandelijkse Sangha-dagen, en de jaarlijkse Zomerretraite en jaarlijkse Winterretraite.

 

>> Meer over Het Pad

>> Praktische informatie

Voor antwoorden op veelgestelde vragen over de Sangha kan je terecht in de FAQ.

Integrale spiritualiteit

Integrale spiritualiteit houdt in dat we al onze menselijke en intermenselijke aspecten meenemen in ons persoonlijke en transpersoonlijke zelfonderzoek. Hoe functioneren we op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied? Hoe verhouden we ons tot anderen, tot onze omgeving, tot onze schaduw en tot het licht van ons transpersoonlijke Zelf?

Daarnaast houdt de term ‘Integraal’ in dat we ons zelfonderzoek niet beperken tot één bepaald perspectief maar openstaan voor inzichten uit diverse premoderne, moderne en postmoderne wijsheidstradities vanuit de hele wereld. Daarnaast laten we de kijk op onszelf, de wereld en het leven verrijken door filosofische, wetenschappelijke, mystieke en andere manieren van kennisvergaring. We nemen daarbij een evolutionair standpunt in: we onderkennen dat zowel onze methodes van kennisvergaring als ons bewustzijn zelf zich ook altijd zullen blijven ontwikkelen.

Ten slotte verwijst het begrip integraal zowel naar individuele als collectieve ontwikkelingslijnen. Er zijn vier gebieden waarin het zelfonderzoek kan plaats vinden: Groeien op ontwikkelingslijnen, Ontwaken in degene die je altijd al bent, Schaduwwerk en Helen, Geven en een factor zijn in de transformatie van mens-zijn.

Naar boven

 

Individualiteit in Verbondenheid

In de Venwoude Sangha bewandelen we ons pad van bewustwording vanuit het motto ‘Individualiteit in Verbondenheid’. Dit concept weerspiegelt de menselijke conditie waarbij iedereen zowel een individu is als deel uitmaakt van een groter geheel. Daarbij onderscheiden we een persoonlijk en een transpersoonlijk zelf. Ons persoonlijke ego is gericht op afscheiding, zelfbelang en competitie terwijl ons transpersoonlijke Zelf is gericht op verbinding, delen en compassie.

Het Zelf voorbij ons ego heeft van binnenuit weet van onze onlosmakelijke verbondenheid met elkaar en met de eenheid van Al-wat-is. Daarnaast vertegenwoordigt het, net als één facetje van een gigantische diamant, een uniek facet van die eenheid en wordt daarom ook wel ons Unieke Zelf genoemd.

Om je steeds meer te openen voor dit Unieke Zelf en van hieruit te gaan leven, word je in onze Sangha uitgenodigd om aandacht te besteden alle vier dimensies van integrale ontwikkeling: Groeien, Ontwaken, Helen en Geven.

Naar boven

 

Toonaangevende teachers

Sinds de oprichting in 1988 zijn er op Venwoude vele vormen van zelfonderzoek en bewustwording uit verschillende premoderne, moderne en postmoderne tradities beoefend en met elkaar vervlochten tot een nieuwe synthese. Daarnaast hebben in de loop der jaren vele toonaangevende leraren Venwoude bezocht en hieraan hun unieke bijdrage geleverd.

Een gemeenschappelijk kenmerk van leraren die zich tot Venwoude voelen aangetrokken is het besef dat de eeuwenoude spirituele tradities moeten worden vertaald naar de moderne tijd en ook in overeenstemming moeten worden gebracht met moderne en postmoderne psychologische en wetenschappelijke inzichten.

De facilitators en leraren van de Venwoude Sangha maken van al deze rijkdom uit verleden en heden dankbaar gebruik om hun inzicht in het pad van bewustwording steeds te blijven verdiepen en met anderen te delen. De facilitators/leraren zijn: Marijke Heetveld, Mauk Pieper en Pauline Botden.

Leraren met een bijzondere band met de Venwoude Sangha noemen we ‘bevriende leraren’. Hiertoe behoren Miranda Macpherson, Isaac Shapiro, Jun Po Denis Kelly, Doshin Michael Nelson, Pema Gitama, Marya Norell en Teja Bell.

Naar boven